Algemene mededelingen:

Onze diensten worden via livestream uitgezonden aan in principe alle gemeenteleden van de Bethel Pinksterkerk Amsterdam. Deze service is bedoeld om alle gemeenteleden in de gelegenheid te stellen om onze diensten op afstand “live” bij te wonen. Bij hoge uitzondering (bijvoorbeeld in geval van ziekte of lichamelijke beperkingen) worden ook mensen die geen gemeentelid zijn, via gastaccounts in de gelegenheid gesteld om de diensten bij te wonen.

Voor degenen die de kerk bezoeken houdt dit in dat er bepaalde gebieden in de zaal zijn, die “in beeld” komen. U moet zich daarvan bewust zijn. Deze gebieden zijn voornamelijk rond de kansel. Als u zich in zo’n opname-gebied bevindt, kunt u zichtbaar zijn voor de kijkers. Ook wanneer u voor de getuigenis-microfoon staat, bent u in beeld. Wij gaan er vanuit dat u impliciete toestemming geeft voor uitzending.

Heeft u vragen of opmerkingen, aarzelt u dan niet om een bericht te sturen naar ons e-mail adres : info@bpk-amsterdam.nl of contact op te nemen met één van onze broeders van het mengpaneel.